Casino Cosmopol får sänkt sanktionsavgift

En granskning av lotteriinspektionen 2018 gave casino cosmopol en sanktionsavgift på 8 miljoner kr. Efter en överklagelse har nu sanktionsavgiften sänkts till 3 miljoner kronor från ett beslut i Förvaltningsrätten.

Lotteriinspektionens granskning av casino cosmopol

Casino cosmopol har sedan 1999 bedrivit casinoverksamhet med tillstånd i fyra olika orter i Sverige; Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Och är ett helägt dotterbolag till svenska spel. 

Utifrån lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansieringa av terrorism som trädde i kraft 2017 har lotteriinspektionen (nu spelinspektionen) granskat casinots verksamhet. Från granskningen som genomgåtts 2018, innan nuvarande spellagar införts, har lotteriinspektionen konstaterat följande brister i verksamheten:

  • Riskbaserade rutiner: Här skall casinot göra en riskbedömning av rutiner, tjänster och produkter för att uppmärksamma var det kan utnyttjas och sedan anpassa rutiner för att motverka detta.
  • Riskbedömning av kunder: Casinot skall identifiera sina kunder och ha tillräckligt mycket kundkännedom för att bedöma risker.
  • Affärsförbindelse och åtgärder för kundkännedom: En löpande uppföljning av affärsförbindelser och kundkännedom för att säkerhetsställa en aktuell kundkännedom
  • Skyldighet att neka transaktioner: Alltid neka transaktioner som har en skälig grund till misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
  • Dokumentation: Bevara kunduppgifter av kundkännedom och transaktioner inom affärsförbindelser i fem år.

Vid dåvarande bestämmelse utgick lotteriinspektionen från dem samlade överträdelserna och casinots dåvarande finansiella ställning att sanktionsavgiften skulle vara 8 miljoner kr.

Förvaltningsrätten sänker avgift efter överklagan

Från lotteriinspektionens beslut till sanktionsavgift 27 november 2018 överklagade casino cosmopol. Den 11 Oktober 2019 kom förvaltningsrätten med ett beslut där dem godtog bristerna som lotteriinspektionen uppmärksammade. De accepterade även att en sanktionsavgift skulle betalas. Men efter en ytterligare bedömning av överträdelserna och casinots finansiella ställning är avgiften sänkt till 3 miljoner kr.

Spelinspektionen har ännu inte givit svar om domen ska överklagas eller inte.

Källa:
Spelinspektionen
Förvaltningsrätten

Fler casinonyheter

Se alla casinonyheter