Förslag till casino spelbegränsningar p.a.g covid-19

Finansdepartementet nu lagt fram uppdrag till spelinspektionen på grund av den rådande situationen gällande Covid-19. Detta omfattar uppföljning av utvecklingen samt åtgärder att vidta. Regeringen menar att utbudet av landbaserade spel sänks till följd av social isolering och ekonomisk osäkerhet. Detta i sin tur leder till ökad efterfrågan om online casinon. Indikationer visar nämligen att kommersiellt spel online kan ha ökat sedan mars 2020. Nya lägesbilder behöver därav utformas tillsammans med åtgärder för ett förstärkt konsumentskydd. Samtidigt som det allmänna medvetandet om hjälporganisationer och möjligheter till avstängning förstärks.

Här är några av de punkter regeringen gav i uppdrag från sitt beslut:

  • – Följa utvecklingen
  • – Ge allmänheten chans till ökad kunskap om möjligheterna för avstängning genom spepaus.se
  • – Beskriva vilka åtgärder som tagits för att motverka olicensierade online casinon i sverige.
  • – Nödvändiga åtgärder för att försäkra att olicensierat spel ej riktas mot sverige
  • – Ytterligare åtgärder för rådande situation

Återkoppling från Spelinspektionen

Svenska spelinspektionen har i svar gått igenom frågorna med fördelar och nackdelar för att ha ett öppet perspektiv på b.la kanaliseringen. Spelinspektionen menar att underlag av den potentiella ökningen i relation till coronapandemins effekter saknas av naturliga skäl. Det är även svårt att ta fram siffror endast gällande kommersiellt spel, då rapporterna innehåller både kommersiellt spel och vadhållning per licens. Men från 13 online casinon har spelinspektionen ändå sett en generell ökning på 21% från februari till mars. Även då dessa siffror ej går att direkt relatera till pandemin har spelinspektionen sett en generell ökning på online casinon i sverige.

Några av dem mer konkreta förslagen till begränsning

Utifrån uppdraget från regeringen förväntades det läggas fram förslag för åtgärder för att skydda konsumenten från spelberoende under rådande situation. Här har spelinspektionen kommit med för och nackdelar på några av förslagen som kommit fram.

  • – Insättningsgräns samt förlustgräns på 5000 kr per vecka. Detta beräknas utifrån den totala omsättningen på spelaren.
  • – Obligatorisk begränsning av inloggningstid för alla spelare. Däremot finns ingen övre gräns för inloggning, men en obligatorisk angivning av inloggningstid höjer medvetandet av begränsningen och spelpaus.se, samt casinots eget ansvar att säkerhetställa gränserna.
  • – En övre gräns om 100 kr på välkomstbonusar för nya casinospelare.

Gällande frågan om olicensierade casinon menar spelinspektionen att detta gäller en kriminaliserad fråga där spelinspektionen ej har mandat. Detta kräver även ett större samarbete med polismyndigheter i det gällande landet för att få någon effekt. Att även framhäva är frågan om att olicenserat spel inte är olagligt så länge verksamheten inte inriktas mot den svenska marknaden i lagens mening. Detta kan därav inte helt motverkas från tillsyn utan måste uppmärksammas genom informationsinsatser.

Det slutliga bestlutet föreslås träda i kraft den 1:a juni och skall upphöra gälla vid årsskiftet 2020/2021.

Källa: https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/

Fler casinonyheter

Se alla casinonyheter