Spelinspektionen redovisar sina insatser

I början på 2019 har en ny spellag införts i Sverige som innebär att casino aktörer måste äga licens för att erbjuda kommersiellt online spel. Något som inte tidigare har omfattats av den svenska spelregleringen. Den svenska regeringen som givit uppdraget har nu även givit en efterfrågan av uppföljning om aktiviteter och deras följd av vidtagna åtgärder samt analys och bedömning.

Spelinspektionen

I samband med det nya regelverket och den nya spel lagen bytte Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen. Licensen som spelinspektionen har i uppdrag att upprätthålla kan ges för b.la Online spel och vadhållning, statliga spel, spel med allmännyttiga ändamål, kommersiellt spel och spel på fartyg i internationell trafik. Som en konkurrensutsatt marknad är det såklart många olika kroppar som tar del av vinster. Däremot sker den totala nettoomsättningen i en uppskattning drygt 90% hos spelföretag med licens.

I och med den nya regleringens uppdrags och verkningsområden har uppgifter ökat kraftigt. Detta har lett till interna förändringar där metoder och processer utvecklas och tas i kraft löpande. Där även resurser har behövts läggas på att utveckla de regler som redan fattats 2018. Spelinspektionen har även tagit hjälp från andra licens organ från andra länder där systemet är mer etablerat. 

Viktiga punkter

På Spelinspektionens plan för 2019 var det ett antal punkter som skulle fokuseras på för att de nya regleringen skulle upprätthållas:

  • Penningtvätt – Spelinspektionen ser här över spelbolagens riskbedömning.
  • – Öka samarbetet med internationella organ
  • Tillsyn av olaglig spelverksamhet och andra rutiner för ingripande mot tillhörande organ.
  • Information för allmänheten – online casinon med spellicens, och riskerna för spel på olicensierade casinon.
  • – Uppfölning av casino sidornas sammankoppling med det nationella självavstäningsregistert.
  • – Jobba mot matchfixning, där regler och en strategi skall tas fram.

Åtgärder på online casinon

Spelinspektionen skriver att totalt har 41 ärenden inletts för att upprätthålla den nya regleringen på online casinon. Totalt har 28 genomförts och avslutats med förbrytelser och avgifter sammankopplade. Från dessa har 18 beslut överklagats från online casinon. Förbrytningarna gäller b.la Integrationen av spelpaus, vadhållning, bonuserbjudanden, lotteri, penningtvätt och restaurang casinon.

För att informera

Utöver ärenden gällande online casinon och förbrytelser har även spelinspektionen arbetat hårt för att komma ut med information. Här har flertalet forum och samarbeten genomförts där spelinspektionen har informerat om deras arbete och besvarat frågor. Utöver detta har dem även visat sig på konferenser kopplade till online casinon där spelinspektionens generaldirektör b.la varit öppningstalare på EGR konferensen på Malta.

För att uppbåda ett system för frågor och svar har en FAQ utvunnits på spelinspektionens hemsida från frågor av online casinon men även allmänheten. Denna fylls på i samband med att fler frågor uppmärksammas eller att spelinspektionen gör nya bestämmelser.

En annan viktig punkt är allmänhetens påverkan i form av klagomål och frågor genom e post eller telefon. Spelinspektionen har här infört en funktion för att frigöra tid från medarbetare och samtidigt kunna systematisera frågor och klagomål som kommer in. Då allmänhetens tycke är viktigt för spelinspektionens utveckling uppskattas en fortsatt inverkan från spelare.

Källa: Spelinspektionen 

Fler casinonyheter

Se alla casinonyheter